ขยายเวลารับสมัครสำหรับ COMC และ CJMC ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2566

โปรแกรมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา

Canada Jay Mathematical Competition

การแข่งขันคณิตศาสตร์ Canada Jay (CJMC) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ของแคนาดาที่จัดขึ้นในปี 2020 เพื่อเข้าถึงนักเรียนอายุน้อย CJMC เปิดรับนักเรียนในเกรด K-8 โดยมีคำถามตามหลักสูตรเกรด 5-8 เป็นหลัก การแข่งขันนี้สร้างขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศแคนาดา

Canada Lynx Mathematical Competition

การแข่งขันคณิตศาสตร์ Canada Lynx เป็นการแข่งขันใหม่ล่าสุดของ CMS โดย CLMC ครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2566 เปิดรับนักเรียนระดับ K-12 โดยมีพื้นฐานมาจากหลักสูตรคณิตศาสตร์เกรด 7 ถึง 12 ของแคนาดา การแข่งขันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและมีส่วนร่วมสำหรับนักเรียน ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับครูในการประเมินคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช่วงต้นปี

Canadian Open Mathematical Challenge

การแข่งขัน Canadian Open Mathematics Challenge (COMC) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ชั้นนำระดับชาติของแคนาดาที่เปิดรับนักเรียนที่มีความสนใจและเข้าใจคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังเป็นการสอบครั้งแรกบนถนนสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จุดประสงค์ของ COMC เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสำรวจ ค้นพบ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา

Canadian Mathematical Olympiad

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกแห่งแคนาดา (CMO) คือการแข่งขันคณิตศาสตร์ขั้นสูงชั้นนำระดับประเทศของแคนาดา ผู้สมัครต้องได้รับคำเชิญจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งแคนาดาจึงจะเข้าร่วมได้ สำหรับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ COMC คะแนนสูงสุดอันดับแรกมีสิทธิ์เข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกแคนาดา Canadian Mathematical Olympiad (CMO)

CJMC

เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้นป. 5-ม. 2 (Grades 5-8)
สามารถสมัครแข่งขันได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ม.2 (K-Grade 8)
ข้อสอบปรนัย 15 ข้อ ค่าสมัครสอบ 650 บาท
จัดสอบ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
สถานที่จัดสอบ : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมัครสอบ

CLMC

เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.1-6 (Grades 7-12)
สามารถสมัครแข่งขันได้ทุกระดับชั้น
ข้อสอบปรนัย 15 ข้อ ค่าสมัครสอบ 650 บาท
จัดสอบ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566
สถานที่จัดสอบ : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมัครสอบ

COMC

เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.1-6 (Grades 7-12)
ข้อสอบแก้ปัญหาอัตนัย (Problem Solving) ค่าสมัครสอบ 1,400 บาท
จัดสอบ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
สถานที่จัดสอบ : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมัครสอบ

สรุปตารางการสอบแข่งขัน  ดังนี้

การแข่งขันเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์และเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานของนักเรียนทุกวัย CMS จึงสนับสนุนการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ และจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อระดมทุนการแข่งขันระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของแคนาดาในการแข่งขันระดับนานาชาติ นอกจากนี้ CMS ยังมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันนี้อีกด้วย